RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

W HELLOBOTTL WIERZYMY W ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Wybierając hellobottl, wspierasz markę, która wie, co to znaczy odpowiedzialny biznes. Wierzymy, że razem z Tobą możemy mieć realny wpływ i doprowadzać do trwałych zmian. Przeczytaj o naszych inicjatywach i projektach.

#pożegnajplastik

Chcemy mieć realny wpływ na zmiany. Każda taka trwała zmiana polega na docieraniu do nowych osób. Aby skutecznie zmieniać sposób działania musimy zmieniać sposób myślenia. A do tego z kolei jest tylko jedna droga: informacja, edukacja, pokazywanie dobrych wzorców. Po to właśnie tworzymy portal POŻEGNAJ PLASTIK.

dostęp do wody

Czy wiesz, że w XXI wieku ok. 850 mln ludzi nadal nie ma łatwego dostępu do czystej wody pitnej? To jest 1 osoba na 9 z nas wszystkich zamieszkujących Ziemię. Marzymy, by ta liczba kiedyś była okrągłym zerem. Każdy Twój zakup to mała cegiełka w tym kierunku.

MASZ SUGESTIE DLA NASZYCH INICJATYW? CHCESZ JE DODATKOWO WESPRZEĆ?